Oplysninger for Hedensted, som er en del af Juelsmindekredsen kan ikke vises, fordi opstillingskredsen ikke anvender KMD's system ved opgørelsen af valget.

Stemmetal for ikke tilsluttede kredse vil i stedet kunne følges på Indenrigsministeriets hjemmeside.