Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Ballerupkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:41:23

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 2497
Christian Rovsing 1168
Søren Møller 9
Kent Kirk 68
Kristian Kolind 23
Anne-Louise Eppler 17
Lis Randa 7
Anders Stenild 7
Eva Møller 29
Regitze Schrøder 11
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 10
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 12
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 9
Steen A. Stephansen 2
Marina Willems 7
Listestemmer 428
I alt stemmer 4308