Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Hillerødkredsen
Farum Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:00:11

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 768
Christian Rovsing 237
Søren Møller 5
Kent Kirk 26
Kristian Kolind 10
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 1
Anders Stenild 5
Eva Møller 58
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 3
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 107
I alt stemmer 1231