Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Roskildekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 14:40:31

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 2542
Christian Rovsing 871
Søren Møller 3
Kent Kirk 54
Kristian Kolind 24
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 1
Anders Stenild 13
Eva Møller 20
Regitze Schrøder 12
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 7
Jørn Hansen 4
Ann-Kathrine Karoff 7
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 3
Steen A. Stephansen 3
Marina Willems 4
Listestemmer 369
I alt stemmer 3947