Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Lejrekredsen
Hvalsø Kommune
Hvalsø
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:09:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 112
Christian Rovsing 38
Søren Møller 1
Kent Kirk 4
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 23
I alt stemmer 182