Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Lejrekredsen
Hvalsø Kommune
Kr.Såby
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 08:22:19

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 65
Christian Rovsing 34
Søren Møller 0
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 2
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 1
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 14
I alt stemmer 120