Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Lejrekredsen
Hvalsø Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:09:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 192
Christian Rovsing 81
Søren Møller 1
Kent Kirk 8
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 1
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 38
I alt stemmer 330