Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Ringstedkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:15:01

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1312
Christian Rovsing 342
Søren Møller 2
Kent Kirk 47
Kristian Kolind 9
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 1
Anders Stenild 9
Eva Møller 7
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 3
Susanne Olufsen 6
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 6
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 84
Steen A. Stephansen 3
Marina Willems 4
Listestemmer 247
I alt stemmer 2093