Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Præstøkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 12:55:31

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1385
Christian Rovsing 376
Søren Møller 2
Kent Kirk 44
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 3
Anders Stenild 6
Eva Møller 7
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 15
Susanne Olufsen 4
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 0
Listestemmer 239
I alt stemmer 2100