Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Maribokredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 14:07:46

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 791
Christian Rovsing 343
Søren Møller 8
Kent Kirk 20
Kristian Kolind 9
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 3
Anders Stenild 8
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 8
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 4
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 2
Listestemmer 126
I alt stemmer 1343