Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Nykøbingkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 14:37:55

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1322
Christian Rovsing 433
Søren Møller 9
Kent Kirk 38
Kristian Kolind 7
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 1
Anders Stenild 4
Eva Møller 3
Regitze Schrøder 9
Daniel Gottrup Nielsen 11
Susanne Olufsen 5
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 4
Steen A. Stephansen 2
Marina Willems 1
Listestemmer 227
I alt stemmer 2085