Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Slotskredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 17:16:38

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1603
Christian Rovsing 503
Søren Møller 8
Kent Kirk 41
Kristian Kolind 62
Anne-Louise Eppler 29
Lis Randa 2
Anders Stenild 2
Eva Møller 16
Regitze Schrøder 72
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 7
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 9
Klaus Rehkopff 4
Andreas Boisen 9
Steen A. Stephansen 2
Marina Willems 57
Listestemmer 477
I alt stemmer 2907