Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Valbykredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:22:38

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 509
Christian Rovsing 137
Søren Møller 2
Kent Kirk 8
Kristian Kolind 13
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 0
Anders Stenild 4
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 4
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 4
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 4
Listestemmer 127
I alt stemmer 826