Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
København Kommune
14. Enghave
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:37:33

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 42
Christian Rovsing 12
Søren Møller 1
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 4
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 15
I alt stemmer 79