Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
København Kommune
14. Nord
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:37:59

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 62
Christian Rovsing 15
Søren Møller 0
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 3
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 1
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 28
I alt stemmer 119