Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
København Kommune
14. Syd
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:39:01

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 83
Christian Rovsing 25
Søren Møller 0
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 4
Anne-Louise Eppler 3
Lis Randa 0
Anders Stenild 4
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 41
I alt stemmer 167