Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
København Kommune
14. Vest
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:39:24

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 68
Christian Rovsing 28
Søren Møller 1
Kent Kirk 1
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 10
I alt stemmer 114