Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
København Kommune
14. Nordvest
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 93
Christian Rovsing 16
Søren Møller 1
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 6
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 1
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 2
Listestemmer 27
I alt stemmer 153