Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Enghavekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-15 14:39:24

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 348
Christian Rovsing 96
Søren Møller 3
Kent Kirk 9
Kristian Kolind 17
Anne-Louise Eppler 10
Lis Randa 0
Anders Stenild 5
Eva Møller 3
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 4
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 2
Listestemmer 121
I alt stemmer 632