Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Odense Vestkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:57:20

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1044
Christian Rovsing 138
Søren Møller 1460
Kent Kirk 42
Kristian Kolind 18
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 2
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 10
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 4
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 5
Klaus Rehkopff 7
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 2
Marina Willems 7
Listestemmer 281
I alt stemmer 3031