Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Odense Sydkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 15:23:53

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1761
Christian Rovsing 311
Søren Møller 2107
Kent Kirk 43
Kristian Kolind 27
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 2
Anders Stenild 3
Eva Møller 7
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 7
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 12
Klaus Rehkopff 4
Andreas Boisen 7
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 3
Listestemmer 448
I alt stemmer 4755