Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Middelfartkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 02:26:57

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1277
Christian Rovsing 269
Søren Møller 592
Kent Kirk 60
Kristian Kolind 6
Anne-Louise Eppler 5
Lis Randa 1
Anders Stenild 3
Eva Møller 4
Regitze Schrøder 4
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 6
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 5
Klaus Rehkopff 2
Andreas Boisen 3
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 5
Listestemmer 264
I alt stemmer 2507