Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Bogense Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 08:30:39

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 135
Christian Rovsing 20
Søren Møller 104
Kent Kirk 9
Kristian Kolind 5
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 29
I alt stemmer 305