Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Otterup Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:09:23

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 194
Christian Rovsing 33
Søren Møller 191
Kent Kirk 9
Kristian Kolind 5
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 1
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 2
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 44
I alt stemmer 480