Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Søndersø Kommune
Hårslev
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 09:35:21

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 19
Christian Rovsing 3
Søren Møller 17
Kent Kirk 1
Kristian Kolind 1
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 10
I alt stemmer 52