Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Søndersø Kommune
Skamby
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 09:39:58

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 21
Christian Rovsing 4
Søren Møller 20
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 6
I alt stemmer 54