Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Søndersø Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 09:46:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 286
Christian Rovsing 48
Søren Møller 221
Kent Kirk 7
Kristian Kolind 6
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 1
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 55
I alt stemmer 629