Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Søndersø Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 09:46:22

F - Socialistisk Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Margrete Auken 101
Pernille Frahm 55
Rachid El Mousti 6
Sanne Schroll 10
Jane Sørensen 1
Bente Nielsen 0
Masoum Moradi 1
Kristen Touborg 1
Lene Garsdal 1
Ole Riisgaard 0
Marwan Zobi 5
Poul Henrik Hedeboe 0
Gert Ringgaard 0
Claus Larsen 0
Peter Hammer 0
Mikael Hertig 1
Michael Bo Kristensen 0
Jørn Kirkegaard Jensen 0
Listestemmer 28
I alt stemmer 210