Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Tommerup Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:26:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 174
Christian Rovsing 19
Søren Møller 151
Kent Kirk 7
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 2
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 0
Listestemmer 36
I alt stemmer 392