Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Vissenbjerg Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:11:07

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 129
Christian Rovsing 26
Søren Møller 122
Kent Kirk 2
Kristian Kolind 1
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 0
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 27
I alt stemmer 310