Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Otterupkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:26:22

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1037
Christian Rovsing 182
Søren Møller 873
Kent Kirk 43
Kristian Kolind 17
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 1
Anders Stenild 4
Eva Møller 5
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 3
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 3
Listestemmer 221
I alt stemmer 2401