Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Svendborgkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:46:58

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1041
Christian Rovsing 228
Søren Møller 439
Kent Kirk 62
Kristian Kolind 16
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 1
Anders Stenild 8
Eva Møller 9
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 3
Jørn Hansen 3
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 3
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 5
Listestemmer 256
I alt stemmer 2082