Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Tønderkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:39:46

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 472
Christian Rovsing 65
Søren Møller 5
Kent Kirk 196
Kristian Kolind 13
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 2
Anders Stenild 6
Eva Møller 3
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 103
I alt stemmer 874