Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Fredericiakredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1191
Christian Rovsing 319
Søren Møller 11
Kent Kirk 59
Kristian Kolind 4
Anne-Louise Eppler 6
Lis Randa 2
Anders Stenild 4
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 7
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 8
Jørn Hansen 22
Ann-Kathrine Karoff 7
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 2
Listestemmer 231
I alt stemmer 1878