Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Koldingkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:02:36

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1777
Christian Rovsing 309
Søren Møller 18
Kent Kirk 156
Kristian Kolind 4
Anne-Louise Eppler 7
Lis Randa 6
Anders Stenild 5
Eva Møller 14
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 9
Jørn Hansen 44
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 3
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 4
Listestemmer 348
I alt stemmer 2717