Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Givekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:06:19

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 813
Christian Rovsing 176
Søren Møller 5
Kent Kirk 60
Kristian Kolind 19
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 0
Anders Stenild 1
Eva Møller 4
Regitze Schrøder 6
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 8
Jørn Hansen 19
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 1
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 0
Listestemmer 153
I alt stemmer 1270