Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Juelsmindekredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:12:36

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 759
Christian Rovsing 159
Søren Møller 7
Kent Kirk 37
Kristian Kolind 11
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 1
Anders Stenild 5
Eva Møller 3
Regitze Schrøder 4
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 3
Jørn Hansen 143
Ann-Kathrine Karoff 8
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 1
Listestemmer 208
I alt stemmer 1351