Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Ringkøbingkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-18 10:11:24

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 943
Christian Rovsing 222
Søren Møller 3
Kent Kirk 117
Kristian Kolind 7
Anne-Louise Eppler 4
Lis Randa 4
Anders Stenild 5
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 3
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 99
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 5
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 1
Listestemmer 240
I alt stemmer 1658