Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Østkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:29:50

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1766
Christian Rovsing 613
Søren Møller 13
Kent Kirk 88
Kristian Kolind 45
Anne-Louise Eppler 14
Lis Randa 30
Anders Stenild 7
Eva Møller 4
Regitze Schrøder 13
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 16
Jørn Hansen 4
Ann-Kathrine Karoff 118
Klaus Rehkopff 4
Andreas Boisen 8
Steen A. Stephansen 6
Marina Willems 2
Listestemmer 462
I alt stemmer 3214