Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Sydkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:10:37

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1850
Christian Rovsing 469
Søren Møller 5
Kent Kirk 76
Kristian Kolind 26
Anne-Louise Eppler 17
Lis Randa 19
Anders Stenild 9
Eva Møller 6
Regitze Schrøder 7
Daniel Gottrup Nielsen 5
Susanne Olufsen 11
Jørn Hansen 8
Ann-Kathrine Karoff 66
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 5
Steen A. Stephansen 4
Marina Willems 5
Listestemmer 454
I alt stemmer 3043