Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Rosenvangskolen,Viby J
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 196
Christian Rovsing 66
Søren Møller 0
Kent Kirk 7
Kristian Kolind 2
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 1
Anders Stenild 0
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 1
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 7
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 47
I alt stemmer 333