Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Hasselager Hallen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 97
Christian Rovsing 33
Søren Møller 0
Kent Kirk 5
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 3
Anders Stenild 1
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 2
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 26
I alt stemmer 172