Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Gammelgårdskolen,Åbyhøj
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:02:38

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 79
Christian Rovsing 27
Søren Møller 0
Kent Kirk 1
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 2
Lis Randa 1
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 5
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 20
I alt stemmer 137