Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Hasle Skole
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 11:48:42

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 122
Christian Rovsing 60
Søren Møller 1
Kent Kirk 4
Kristian Kolind 6
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 4
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 41
I alt stemmer 242