Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Havkær Lokalcenter,Tilst
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 10:37:35

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 140
Christian Rovsing 31
Søren Møller 2
Kent Kirk 6
Kristian Kolind 4
Anne-Louise Eppler 1
Lis Randa 1
Anders Stenild 1
Eva Møller 1
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 6
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 1
Marina Willems 0
Listestemmer 32
I alt stemmer 228