Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Århus Kommune
Søndervangskolen,Viby J
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 12:15:08

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 35
Christian Rovsing 17
Søren Møller 1
Kent Kirk 3
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 3
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 11
I alt stemmer 71