Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Århus Vestkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 13:02:38

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1591
Christian Rovsing 523
Søren Møller 7
Kent Kirk 68
Kristian Kolind 23
Anne-Louise Eppler 13
Lis Randa 23
Anders Stenild 7
Eva Møller 5
Regitze Schrøder 10
Daniel Gottrup Nielsen 2
Susanne Olufsen 7
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 82
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 5
Steen A. Stephansen 3
Marina Willems 4
Listestemmer 397
I alt stemmer 2773