Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Hammelkredsen
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-16 14:04:54

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 1395
Christian Rovsing 331
Søren Møller 11
Kent Kirk 67
Kristian Kolind 14
Anne-Louise Eppler 10
Lis Randa 25
Anders Stenild 11
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 5
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 4
Jørn Hansen 1
Ann-Kathrine Karoff 38
Klaus Rehkopff 1
Andreas Boisen 2
Steen A. Stephansen 2
Marina Willems 2
Listestemmer 296
I alt stemmer 2217