Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Grenaakredsen
Ebeltoft Kommune
Ebeltoft
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 12:51:57

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 246
Christian Rovsing 74
Søren Møller 2
Kent Kirk 4
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 0
Anders Stenild 0
Eva Møller 2
Regitze Schrøder 0
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 1
Jørn Hansen 2
Ann-Kathrine Karoff 11
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 1
Listestemmer 53
I alt stemmer 396