Europa-Parlamentsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Oversigtskort
Grenaakredsen
Ebeltoft Kommune
Mols
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2004-06-14 12:52:06

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Gitte Seeberg 82
Christian Rovsing 18
Søren Møller 1
Kent Kirk 4
Kristian Kolind 0
Anne-Louise Eppler 0
Lis Randa 3
Anders Stenild 0
Eva Møller 0
Regitze Schrøder 1
Daniel Gottrup Nielsen 0
Susanne Olufsen 0
Jørn Hansen 0
Ann-Kathrine Karoff 6
Klaus Rehkopff 0
Andreas Boisen 0
Steen A. Stephansen 0
Marina Willems 0
Listestemmer 18
I alt stemmer 133